Visits:
Today: 240All time: 1333324

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ของ สพฐ.

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๙ » การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ของ สพฐ.

               ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ๓ หลักสูตร ดังนี้

         ๑. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

          ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จำนวน ๑ รุ่นๆละ ๘๐ คน ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

 

         ๓. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 

           สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารเเนบ มายัง สพป.ตาก เขต ๒ หมเเขตส่งวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙