Visits:
Today: 225All time: 1333309

การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๙ » การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

ด้วย สพฐ. แจ้งผลการศึกษาของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของเด็กไทย คือ "การจมน้ำ" การจมน้ำของเด็กเล็กมักเป็นอุบัติเหตุที่ผู้ปกครองคาดไม่ถึง เพราะเชื่อว่าตนเองสามารถดูแลเด็กได้ตลอดเวลา และไม่คิดว่าสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันทั่วไปจะเป็นอันตรายต่อเด็ก มีเด็กเล็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำในถังน้ำ กาละมัง บ่อ อ่างเลี้ยงปลา แม้กระทั่งโถชักโครก หรือตามบ้านเรื่อนที่เป็นพื้นไม้และมีร่องหรือรอยขนาดใหญ่โดยที่ทางพื้นที่ข้างล่างเป็นแหล่งน้ำก็เคยมีเหตุการณ์ที่เด็กตกลงไปเสียชีวิตอยู่เสมอ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ หรือทาง ทาง www.csip.org

สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่เรื่อง "น้ำพรากชีวิต" จมน้ำ...ครองสถิติสูงสุดการตายของเด็กไทย ให้ทราบโดยทั่วกัน และมีความเป็นห่วงใยในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากช่วงนี้ใกล้จะปิดภาคเรียน และเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อน เด็กมักจะชวนกันไปเล่นน้ำในคลอง ในสระน้ำ และจมน้ำเสียชีวิตจำนวนมาก  จึงขอความร่วมมือสถานศึกษากำชับให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในช่วงปิดภาคเรียน ไม่ปล่อยให้ได้เล่นน้ำตามลำพัง และควรพาลูกไปเรียนว่ายน้ำเาียแต่เนิ่นๆ รวมทั้งการลอยตัวในน้ำให้ได้เป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับการเอารอด