Visits:
Today: 215All time: 1333299

แบบกรอกข้อมูลนักเรียนในการคัดกรองสายตานักเรียน ชั้น ป.๑

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๙ » แบบกรอกข้อมูลนักเรียนในการคัดกรองสายตานักเรียน ชั้น ป.๑

ตามที่ สสจ.ตาก จัดอบรมการคัดกรองสายตาและเฝ้าระวังสายตาผิดปกติของนักเรียนให้ได้มาตรฐาน ให้แก่ครูประจำชั้น ป.๑ ที่ผ่านมา โดยให้ สพป.ตาก เขต ๒ จัดส่ง

๑. คู่มือการบันทึกข้อมูลแว่นตาเด็ก

๒. แบบกรอกข้อมูลนักเรียน

ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในการกรอกข้อมูลการคัดกรองสายตานักเรียน โดยส่งให้ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ก่อนวันที่ 10 ธ.ค. 2559  รายละเอียดดังแนบ