Visits:
Today: 223All time: 1333307

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๙ » ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรียน  ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดดังแนบ