Visits:
Today: 676All time: 798926

ไฟล์บรรยายประกอบการประชุม DMC

ข่าวย้อนหลัง » ปี 2560 » ไฟล์บรรยายประกอบการประชุม DMC

ไฟล์บรรยายประกอบการประชุม DMC สพป.ตาก เขต 2
วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 13.00 - 14.00 น. บรรยายโดย
นายพงศกรณ์ ทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2