Visits:
Today: 428All time: 744585

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) วูดแบดจ์ ๓ ท่อน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือ รร.พยุหะวิทยา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ จำนวน ๔,๙๐๐ บาท ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้าร่บการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินได้ที่ รร.พยุหะวิทยา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๓๐ โทรสาร ๐ ๕๖๓๔ ๒๑๘๕๒ หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพยุหะคีรี ออมทรัพย์ เลขบัญชี ๖๐๙-๑-๒๐๕๐๗-๒ ภายในวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายเกียรติคุณ ทอกสุก โทรศัพท์ ๐๘ ๖๕๙๑ ๓๔๗๘