Visits:
Today: 417All time: 744574

แนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของ สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ » แนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของ สพฐ.

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

ตามที่ มีเหตุกรณีรถบัส ๒ ชั้น นำนักเรียนและครูเดินทางไปทัศนศึกษาประสบอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ.นาคี จ.ปราจีนบุรี  เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๐ เป็นเหตุให้มีนักเรียนและครูเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก นั้น

สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอกำชับและย้ำให้สถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้