Visits:
Today: 670All time: 798920

แนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของ สพฐ.

ข่าวย้อนหลัง » ปี 2560 » แนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของ สพฐ.

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

ตามที่ มีเหตุกรณีรถบัส ๒ ชั้น นำนักเรียนและครูเดินทางไปทัศนศึกษาประสบอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ.นาคี จ.ปราจีนบุรี  เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๐ เป็นเหตุให้มีนักเรียนและครูเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก นั้น

สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอกำชับและย้ำให้สถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้