Visits:
Today: 203All time: 1218042

เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน และการส่งหลักฐานชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ » เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน และการส่งหลักฐานชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

        ตามที่ สพป.ตาก เขต ๒ ได้จัดทำคู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) และคู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา www.pepgtakesa2.com ความแจ้งแล้วนั้น และได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. แจ้งว่ามีสถานศึกษาบางแห่ง ชำระค่าแบบพิมพ์ฯ โดยส่งธนาณัติ (ฉบับผู้รับเงิน) ถึงองค์การค้าฯ แต่ธนาณัตอถึงล่าช้า ในบางกรณีมิได้รับธนาณัติ จึงมีการติดตามการชำระเงิน (แจ้งการค้างชำระ) กับสถานศึกษาโดยตรง ทำให้จัดส่งสินค้าล่าช้า
        สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน และการส่งหลักฐานชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ รายละเอียดดังแนบ