Visits:
Today: 238All time: 1062254

หนังสือ "พลังแผ่นดิน" เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ » หนังสือ "พลังแผ่นดิน" เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้

เรียน  ผอ.สถานศึกษา

        สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ "พลังแผ่นดิน" เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาในโครงการห้องเรียนสีเขียวได้ทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอด ขยายผลการจัดการเรียน จัดกิจกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป  ดาวน์โหลดหนังสือฯ คลิกที่ชื่อ
       หนังสือ "พลังแผ่นดิน" ไฟล์ EXE
      ขั้นตอนการเปิดหนังสือ "พลังแผ่นดิน" ไฟล์ EXE
      หนังสือ "พลังแผ่นดิน" ไฟล์ PDF