Visits:
Today: 426All time: 744583

สินค้าที่ระลึกวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ครบ ๑๐๖ ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ » สินค้าที่ระลึกวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ครบ ๑๐๖ ปี

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

       สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ระลึกวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ครบ ๑๐๖ ปี ส่งใบสั่งสินค้าที่ระลึกฯ ได้ที่ โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. เลขที่ ๒๒๔๙ ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร ๐๒-๕๓๘๓๐๓๓ , ๐๒-๕๓๘๓๐๒๑ และ ๐๒-๕๑๔๔๐๓๓ ต่อ ๕๒๗