Visits:
Today: 51All time: 1234280

ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards ๒๐๒๐ ในหัวข้อ “รู้รักษ์......รู้สะสม” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษาฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๖๓ » ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards ๒๐๒๐ ในหัวข้อ “รู้รักษ์......รู้สะสม” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษาฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรียน ผอ.รร.ในสังกัด

       สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards ๒๐๒๐ ในหัวข้อ “รู้รักษ์......รู้สะสม” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษาฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยตรงที่ บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ (วงเล็บมุมซอง “โครงการฮอร์สนักเขียนน้อยครั้งที่ ๔) ตั้งแต่วันที่ ๗ ก.ค. – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๘ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๓๒/๑๑๓๐ หรือดาว์นโหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ทาง www.nanmee.com