Visits:
Today: 204All time: 1062220

ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ได้มีประกาศแจ้งผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ