Visits:
Today: 426All time: 744583

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

        ด้วย สมาคมสโมสรลูกเสือ จ.นครปฐม ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้กำกับลูกเสือ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท  รายละเอียดดังแนบ

        สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินได้ที่ นายสุนทร ชมพูนิช อุปนายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดนครปฐม เลขที่ ๑๐๔ หมู่ ๒ ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์. ๐๘๙-๕๔๙๘๘๐๓  สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมฯ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่ ๗๐๑-๐-๐๒๗๘๙-๗  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑