Visits:
Today: 738All time: 798988

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ และผู้ประสานงานโครงการ MoP Thailand

ข่าวย้อนหลัง » ปี 2560 » ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ และผู้ประสานงานโครงการ MoP Thailand

เรียน  ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

        ด้วย สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จะจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ตลอดจนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประสานงานโครงการ "ผู้นำสันติภาพ" ประจำประเทศไทย ให้ดำเนินการฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ภายในประเทศ โดยจะดำเนินการฝึกอบรม ดังนี้

        ๑. การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ภายในประเทศ  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ส.ค. ๒๕๖๐     

        ๒. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป  วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๐    

        ๓. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)  ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐    

        ๔. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ ต.ค. ๒๕๖๐    

        สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ และผู้ประสานงานโครงการ MoP Thailand ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานถึง ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร เลขาธิการโครงการฯ เลขที่ ๖๕/๔๒ อาคาร ที.เอ็ม.แมนชั่น ห้อง ๘๐๖ ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ หรือส่งโทรสาร. ๐๒-๘๘๐๘๒๙๖ พร้อมโอนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ ผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ประเภทสะสมทรัพย์ เข้าบัญชีสโมสรลูกเสือราชาธิวาส เลขที่ ๙๒๔-๐-๒๙๓๖๕-๕  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ