Visits:
Today: 212All time: 1062228

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด

 ๑. วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ๒. วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 ๓. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 ๔. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ไปรายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อรับเหรียญรางวัล สำหรับรายละเอียดการรับเหรียญรางวัลสามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th