Visits:
Today: 166All time: 1218005

นโยบายและแนวทางการดำเนินดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ » นโยบายและแนวทางการดำเนินดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

       สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และนำนโยบายฯ ดังกล่าวดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ