Visits:
Today: 1440All time: 700479

คู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ » คู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

คู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
สามารถดาวน์โหลดคู่มือ พร้อมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ คลิ๊กที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด

  • icodis033.pdf, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
  • icomanual.pdf, คู่มือและแนวปฏิบัติ