Visits:
Today: 14All time: 1150551

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

         สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ