Visits:
Today: 417All time: 744574

การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

        ด้วย สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือ จ.สมุทรปราการ กำหนดเปิดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์" อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สุมทรปราการ โดยรับสมัคร ๔๕ คน และเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ คนละ ๔,๒๐๐ บาท

        สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้าร่บการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงินได้ที่ นายยอดยิ่ง ทองรอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เลขที่ ๓๔/๖ ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทรสาร ๐ ๕๖๓๔ ๒๑๘๕๒ หรือส่งที่ E-mail: tyodying@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑  สามารถชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายยอดยิ่ง ทองรอด เลขบัญชี ๐๑๔-๑-๓๖๐๔๐-๒ (เก็บหลักฐานการโอนไว้ด้วย)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โทร. ๐๙๐-๗๒๐๘๘๓๕