Visits:
Today: 17All time: 1413612

การฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน  ผอ.สถานศึกษา

       สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน คลิกนี่เพื่อดาว์นโหลด