Visits:
Today: 419All time: 744576

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

       ด้วย สพม. เขต ๓๖ ร่วมกับลูกเสือเม็งรายมหาราช และศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ.เชียงราย จะเปิดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ดังนี้

       ๑. ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) วูดแบดจ์ ๓ ท่อน ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑ ณ กรุณารีสอร์ท ต.ห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

       ๒. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.พานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย

       ๓. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.) ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.พานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย   รายละเอียดดังแนบ

       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการลุกเสือ และผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินได้ที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดเชียงราย โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐ E-mail: ppyschool@gmail.com หรือ ID-Line: ppyschool ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามคำชี้แจง สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมสามารถโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพาน เข้าบัญชี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพานพิเศษ เลขที่บัญชี ๕๕๒-๐-๔๕๓๑๔-๙  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายไชยนคร ขุมคำ ผอ.รร.พานพิเศษพิทยา โทร. ๐๘ ๓๕๖๖ ๒๘๔๘ / ๐ ๕๓๗๒ ๑๕๑๓