Visits:
Today: 108All time: 1552544

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วย สพฐ.แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าว และเชิญชวน ให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียน และสถานศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือก ตามช่วงเวลาที่กำหนด รายละเอียดสามารถดาวน์โหลด(คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง)