Visits:
Today: 658All time: 725708

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ » การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

       สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ